03 - 07 - 2023
Fot. Pixabay

Kto dziedziczy majątek, czyli spadkobranie ustawowe

Prawo spadkowe jest jedną z niezwykle istotnych gałęzi prawa, gdyż dotyczy w pewnym momencie życia każdego człowieka, w tym także osób prowadzących agrobiznes i ich rodzin. W związku z tym, warto zapoznać się z zasadami, na podstawie których majątek przechodzi z pokolenia na pokolenie. Adwokat Krzysztof Weremczuk pisze na łamach Agrokonsument.pl

 

 

W poniższym artykule postaramy się opisać w zarysie, na czym polega i kiedy następuje tzw. dziedziczenie ustawowe. Jednak należy mieć na względzie, że ustalenie w pewnych nietypowych sytuacjach kręgu osób dziedziczących może okazać się skomplikowane.

 

 

Kiedy mówić można o spadkobraniu ustawowym?

 

Sporządzenie testamentu bardzo często jest czynnością odwlekaną w czasie, gdyż dla wielu ludzi łączy się z nieprzyjemna refleksją o własnym przemijaniu. Mogą też istnieć rozmaite inne przyczyny, dla których niektóre osoby w ogóle nie chcą sporządzać testamentu. W sytuacji, dana osoba umiera nie sporządziwszy wcześniej testamentu, dochodzi do tzw. spadkobrania ustawowego, a więc na podstawie przepisów ujętych w Kodeksie cywilnym, czyli w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. „kodeks cywilny” (wraz z późniejszymi zmianami).

 

Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której mówić możemy o spadkobraniu ustawowym. Do dziedziczenia ustawowego dochodzi również w sytuacji, gdy wszyscy wskazani przez nas spadkobiercy odmówili przyjęcia spadku, bądź też w przypadku, w którym spadkodawca co prawda sporządził testament, lecz okazał się on nieważny z uwagi na brak zachowania odpowiedniej formy, np. braku podpisu.

 

 

Dobra suszarnia do kukurydzy: od Riela Polska

 

 

Jak w praktyce wygląda dziedziczenie w sposób ustawowy?

 

Spadkobranie ustawowe polega na podzieleniu spadku wśród rodziny spadkodawcy zgodnie z kolejnością i sposobem narzuconym przez przepisy kodeksu cywilnego.

 

Pierwszeństwo w przypadku spadkobrania ustawowego przypada dzieciom oraz małżonkowi spadkodawcy. Podstawową zasadą jest, że małżonek oraz dzieci spadkodawcy dziedziczą w częściach równych. Jeśli jednak spadkodawca miał więcej niż troje dzieci, wówczas małżonek dziedziczy ¼ spadku, zaś pozostałe ¾ spadku przypada w równych częściach pomiędzy dzieci.

 

Warto zwrócić uwagę, że w Polsce małżonkowie w przeważającej części utrzymują wspólność ustawową majątku. W przypadku jednego z nich, drugiemu małżonkowi od razu przypada połowa wspólnego majątku, zaś jedynie ta druga połowa podlega dziedziczeniu w sposób opisywany w tym artykule.

 

Jeżeli zdarzy się sytuacja, w której dziecko spadkodawcy nie dożyłoby momentu otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy, dziedziczą jego dzieci, a więc wnuki spadkodawcy.

 

Kodeks cywilny przewiduje również sposób dziedziczenia w przypadku braku potomków (tzw. zstępnych). W przypadku takiego stanu rzeczy, następni w kolejności do dziedziczenia w oparciu o kodeks cywilny są rodzice i małżonek zmarłego. Każde z rodziców otrzyma ¼ całości spadku, jedynym wyjątkiem jest natomiast wystąpienie sytuacji braku ustalonego ojcostwa, w której to matka otrzymuje połowę spadku.

 

Z kolei udział w spadku przypadający małżonkowi zmarłego został określony w artykule 933 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego brzmieniem, w przypadku gdy małżonek musi dziedziczyć razem z rodzicami, a także rodzeństwem spadkodawcy i ich potomstwem, przysługuje mu połowa spadku.
Jeśli natomiast zmarły oprócz miał żadnej rodziny, która dziedziczyłaby na podstawie powyżej opisanych zasad, wówczas małżonek w wyniku dziedziczenia ustawowego obejmuje całość spadku.

 

Jeśli spadkodawca nie posiadał zstępnych ani małżonka, cały spadek nabywają rodzice w częściach równych, a w momencie śmierci jednego z rodziców, nabyć może go również rodzeństwo spadkodawcy. Ponownie, jak w przypadku śmierci dzieci, gdy rodzeństwo zostawiło zstępnych, a samo nie dożyło otwarcia spadku, uprawnionymi do dziedziczenia będą ich potomkowie.

 

 

Nowość od Väderstad: drapieżny kultywator zębowy Cultus HD

 

 

 

Dziedziczenie spadku na przykładzie

 

Zmarły był bezdzietny oraz bez małżonka. Jedno z rodzeństwa (2 osoby) nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając 2 dzieci. Rodzice zmarłego dziedziczą po ¼ spadku, rodzeństwo po ¼, a dzieci rodzeństwa po 1/8.

Dziadkowie spadkodawcy biorą udział w dziedziczeniu ustawowym w równych częściach pod warunkiem dożycia otwarcia spadku oraz w sytuacji braku innych spadkobierców – rodziców, rodzeństwa, dzieci, małżonka.

Wyjątkową sytuacją jest brak któregoś z dziadków, wówczas jego część spadku dzielona jest dla zstępnych lub w przypadku ich braku, pozostałych dziadków. Jeśli oboje rodziców nie dożyło spadku, kolejnymi nabywcami mogą zostać dzieci małżonka – pasierbowie.
Ostatnim w kolejności spadkobiercą, który dziedziczy ustawowo jest gmina, w której jako ostatniej zamieszkiwał spadkodawca. W przypadku, gdy nie da się jej ustalić, dziedziczy Skarb Państwa.

Reasumując, gdy mowa o dziedziczeniu ustawowym, wskazać należy kilka grup dziedziczących w następującej kolejności:

 

  • Dzieci oraz ich zstępni wraz z małżonkiem;
  • małżonek, rodzice, rodzeństwo i ich zstępni;
  • dziadkowie i ich zstępni;
  • dzieci małżonków;
  • gmina lub Skarb Państwa.

 

Krzysztof Weremczuk

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

Polska piątym eksporterem żywności do Włoch!

Polska eksportuje do Włoch

 

Dziedziczenie majątku, dziedziczenie długów.

 

Krzysztof Weremczuk
Prowadzi wraz ze wspólnikami Kancelarię WBW.   Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.   W działalności na rzecz klientów wykorzystuje ponad dwudziestoletnie doświadczenie prawnicze dotyczące wielu branż – w tym produkcji żywności i suplementów diety, produkcji przemysłowej,  usługowej, IT, rynków kapitałowych, inwestycji.   Spektrum zagadnień: umowy, analizy prawne, dokumenty korporacyjne, reprezentacja przed sądami i organami administracji.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: