03 - 01 - 2024
Fot. P. Łuczak, Agrokonsument.pl

Zima się kiedyś skończy: nie daj się depresji

Co czwarty Polak i ponad połowa młodych dorosłych wykazuje symptomy depresyjne. Szybki test przesiewowy można wykonać na iFightDepression.eu, stronie z programu najlepszych praktyk Komisji Europejskiej. Czytaj w Agrokonsument.pl

 

 

 

Zimowa pora sprzyja zapadaniu na depresję. Te symptomy złagodnieją wiosną i latem. To wynik trzykrotnie powtórzonego przez dr. Piotra Toczyskiego z APS pomiaru na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polek i Polaków wylosowanej z rejestru PESEL.

 

Co kwartał badanie depresji

 

W Polsce ankieterzy zbierali dane co cztery miesiące. Po połączeniu prób z trzech pomiarów wynika, że łagodne objawy depresji prezentuje jedna szósta dorosłych Polaków (16,4%).

Poważniejsze objawy, czyli co najmniej umiarkowane, ma już niespełna jedna dziesiąta (9,4%) naszej populacji.

Łagodne i poważniejsze objawy przez dwa tygodnie przejawia więc co czwarta ankietowana osoba.

 

Symptomami depresji mogą być utrzymujące się przez dwa tygodnie problemy:

  • niewielkie zainteresowanie lub odczuwanie przyjemności z wykonywania czynności;
  • uczucie smutku, przygnębienia lub beznadziejności;
  • kłopoty z zaśnięciem lub przerywany sen, albo zbyt długi sen;
  • uczucie zmęczenia lub brak energii; brak apetytu lub przejadanie się;
  • poczucie niezadowolenia z siebie — lub uczucie, że jest się do niczego, albo że zawiodłeś/aś siebie lub rodzinę;
  • problemy ze skupieniem się na przykład przy czytaniu gazety lub oglądaniu telewizji;
  • poruszanie się lub mówienie tak wolno, że inni mogliby to zauważyć.

 

Albo wręcz przeciwnie — niemożność usiedzenia w miejscu lub podenerwowanie powodujące ruchliwość znacznie większą niż zwykle.

 

Te pytania składają się na dobrze znany psychologom i psychiatrom Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta PHQ-8. Można go znaleźć w wytycznych diagnostyki depresji dla lekarzy rodzinnych, które Naczelna Izba Lekarska opracowała z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym dzięki funduszom europejskim.

 

Depresja u rolnika: jak ją rozpoznać?

 

Zima, szaruga, depresja

 

Zestawienie wartości syntetycznego wskaźnika objawów depresji z trzech pomiarów potwierdza istnienie sezonowości objawów depresji.

Co najmniej łagodne objawy depresji w ciągu czternastu dni poprzedzającym badanie miało:

  • w czerwcu 21,4%,
  • w październiku 28,5%,
  • w lutym 27,5% mieszkańców Polski.

Biorąc pod uwagę skalę objawów co najmniej umiarkowanych jest to odpowiednio: 7,2% latem, a 11,6% i 9,9% jesienią i zimą.

Z badań dr. Toczyskiego wynika, że czynnikiem, który wyraźnie współwystępuje z objawami depresji jest młody wiek i – co z tym w dużym stopniu związane – przynależność do grupy uczniów i studentów.

Wśród osób mających od 18 do 24 lat co najmniej łagodne objawy depresji prezentuje ponad połowa. Wśród osób uczących się lub studiujących jest to prawie 60%.

 

* * *

 

Dr Piotr Toczyski kieruje programem iFightDepression.eu w 8 krajach z ramienia międzynarodowych konsorcjów na rzecz najlepszych praktyk Komisji Europejskiej dla publicznego zdrowia psychicznego. 

 

Realizację trzech fal badania w terenie Akademia Pedagogiki Specjalnej zrealizowała z Centrum Badania Opinii Społecznej. Badanie na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL przeprowadzono w latach 2022-2023 w ramach procedury mixed-mode.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem (CATI – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano na próbach liczących 1050, 1041 i 982 osoby, które sumują się do 3073 ankietowanych osób.

 

Bezpieczeństwo żywnościowe: Food Security – the future of agriculture w Berlinie cz. 2

dr Piotr Toczyski
Psycholog z europejskim certyfikatem EFPA EuroPsy. Krajowy konsultant metody EAAD-Best.eu i iFightDepression.eu w Polsce. Pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: