01 - 12 - 2022
Fot. P. Łuczak, Agrokonsument.pl

Czy dotacja z ARiMR stanowi przychód do opodatkowania?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje różnego rodzaju dotacje. Czy ich otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku przez beneficjenta? – retorycznie pyta Adam Pawłowski z Tax Advisors Group. Czytaj w Agrokonsument.pl

 

 

Zgodnie z ogólną zasadą, obowiązkowi opodatkowania swoich dochodów (przychodów) podlegają osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby dowiedzieć się, czy dotacja podlega opodatkowaniu, należy w pierwszej kolejności zbadać, czy jest ona przychodem.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca, wówczas trzeba będzie dokonać analizy, czy jest to przychód zwolniony z opodatkowania.

 

Gdy okaże się, że dotacja z ARiMR jest przychodem oraz że w stosunku do niej nie ma zastosowania żadne zwolnienie, wówczas kwota dotacji podlegać będzie opodatkowaniu.

 

Podatek rolny a ulga inwestycyjna

 

Czy otrzymanie dotacji powoduje powstanie przychodu?

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków.

 

Na pierwszy rzut oka można dojść do wniosku, że dotacje z ARiMR stanowią przychód dla podatników. Jednak do przychodów nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

 

Aby uznać, że dotacja nie stanowi przychodu muszą zostać spełnione dwa warunki:

 

  • podmiot udzielający dotacji musi być agencją wykonawczą;
  • środki, które wypłaca agencja zostały otrzymane na ten cel z budżetu państwa.

 

 

Czy komornik może zająć dopłaty bezpośrednie?

 

 

Czy dotacja z ARiMR podlega wyłączeniu z opodatkowania?

 

ARiMR została powołana w odrębnej ustawie, zgodnie z którą jest ona państwową osobą prawną. Jej przychodami są środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej w formie dotacji podmiotowych i dotacji celowych oraz inne przychody.

 

Na podstawie powyższego uznać należy, że dotacje otrzymane z Agencji spełniają przesłanki do uznania ich za wyjątek określony przepisami ustawy podatkowej.

 

 

Przekładnie bezstopniowe Claas: born to action in Paderborn

 

Konsekwencje braku przychodu

 

Dotacja z Agencji nie jest przychodem na gruncie ustawy o podatku dochodowym. Dlatego też wydatek tych pieniędzy nie stanowi kosztów uzyskania przychodu.

 

Podsumowując: dotacja z ARiMR nie stanowi przychodu. Nie podlega wiec opodatkowaniu. Konsekwencją braku powstania przychodu jest brak możliwości zakwalifikowania wydatków poniesionych z tych środków jako kosztów uzyskania przychodu.

 

Adam Pawłowski, konsultant podatkowy Tax Advisors Group

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)
  • Ustawa z 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2157)
  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)
  • Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 z późn. zm.).

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

Ochrona węgla w glebie, czyli gospodarka próchnicą

Adam Pawłowski
Tax Advisors Group
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: