03 - 04 - 2023
Fot. firmowe

Rolnictwo węglowe: podsiew nawozów i nasion dzięki Amico F

Rolnictwo węglowe to dbałość o materię organiczną gleby. Dobrym kultywatorem można wysiewać nawozy mineralne, a także materiał siewny. Wystarczy system Terria plus Amico F. Czytaj w Agrokonsument.pl

 

Wydajny kultywator z możliwością nabudowy systemu nawożenia, to Terria plus Amico F. Rozbudowana funkcja kultywatora polega na tym, że do każdego zęba mocowany jest aplikator. Ma on formę komory z wyjściem dla przewodu elastycznego.

Na ramie kultywatora znajduje się rozdzielacz, który jest połączony wężami elastycznymi z każdym aplikatorem.

Na przednim TUZ ciągnika zawiesza się zbiornik na nawóz Amico F. Ma on pojemności 1700 lub 2400 l. Pod nim znajduje się napędzany elektrycznie dozownik.

Nawóz z 1 lub 2 aparatów (opcja) dozujących jest transportowany pneumatycznie jedną rurą elastyczną o dużej średnicy do rozdzielacza, a następnie do każdego aplikatora na redlicach.

Punkt wylotu nawozu można ustawić ręcznie poprzez odpowiednie ustawienie kierownic przepływu w aplikatorach.

Łącznie można ustawić trzy sposoby (głębokości) odkładania nawozu:

 • górny, na głębokość od 0 do 5 cm;
 • dolny, na 25 – 30 cm;
 • mieszany, np. 50/50.

 

Sposób na ekoschematy: kultywator Terria z możliwością podsiewu i nawożenia

 

Mieszanie nawozu bez przesuszania gleby

 

W czasie jazdy podawany z aplikatora nawóz jest intensywnie mieszany w górnej warstwie gleby, co zapobiega stratom emisyjnym. W układzie mieszanym można dobierać dawki w zależności od potrzeb rośliny i zasobności gleby w profilu uprawnym.

W dozowaniu dolnym eliminuje się niedobory składników odżywczych w niższych warstwach gleby. To prowokuje szybszy rozwój korzeni w głąb gleby, gdzie zwykle do dyspozycji jest więcej wilgoci. Istotą rozwiązania jest precyzyjne umieszczanie nawozów w glebie za jednym przejazdem równolegle z mechaniczną uprawą.

Sterowanie dawką nawozu odbywa się komputerowo w oparciu o standardowy interfejs ISOBUS ciągnika lub na interfejsie dedykowanym, z czujnikiem radarowym prędkości umieszczonym na agregacie. W obu przypadkach urządzenie może współpracować z systemem mapowania pól i GPS, co spełnia wszelkie wymogi dawkowania nawozu w ramach rolnictwa precyzyjnego.

 

System podsiewu nawozów pozwala także na wysiew równoległy nawozów i nasion, np. poplonów w mulcz w pozycji górnej aplikatorów, na głębokość 0-5 cm.

W tym celu dobrze jest wybrać wersję zbiornika Amico F z dwoma aparatami dozującymi, gdzie zbiornik jest podzielony na dwa przedziały w proporcji 40/60:

 • w mniejszym przedziale można zasypywać nasiona;
 • w większym – nawóz.

Regulacja dawkowania nawozów i nasion w tym przypadku odbywa się niezależnie od siebie.

 

Czy gmina może wymuszać budowę kanalizacji bez odszkodowania?

 

Terria + Amico = zyskuje środowisko i rolnik

 

Połączenie w jednym przejeździe systemów Terria i Amico kilku czynności uprawowych oraz precyzyjnej aplikacji nawozów i nasion zapewniają:

 • skrócenie okresów agrotechnicznych;
 • oszczędności w zużyciu paliwa w rachunku ciągnionym;
 • mniejszą ilość przejazdów i niższe koszty robocizny;
 • ograniczenie ugniatania gleby.

System Terria, poprzez swoją uniwersalność i dopracowanie techniczne, może zaspokajać różne potrzeby uprawowe gospodarstw rolnych w różnych warunkach glebowych.

 

Przypomnijmy, że Terria to rodzina trzy- i czterobelkowych kultywatorów, z szerokością od 4 do 6 m.

Użycie maszyn systemu Terria umożliwi w gospodarstwie realizację norm dobrej praktyki rolniczej (GAEC) obowiązujących od stycznia 2023 r. w zakresie Krajowego Planu Strategicznego:

 • GAEC 5: Zarządzanie orką w celu zmniejszenia ryzyka degradacji i erozji gleby, biorąc pod uwagę nachylenie terenu;
 • GAEC 6: Minimalna pokrywa glebowa w najbardziej newralgicznych okresach.

 

Idzie tu o utrzymanie okrywy ochronnej gleby w okresie od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego na co najmniej 80% GO w gospodarstwie poprzez mulcz, resztki pożniwne, ściernisko, okrywę roślinną.

Niezależnie od norm GAEC, użycie maszyn z grupy Terria pozwoli na realizację ekoschematów w KPS 2023-2027, przykładowo:

 • „Rolnictwo węglowe – uproszczone systemy uprawy”;
 • „Rolnictwo węglowe – wymieszanie słomy z glebą”.

 

Opr. na podstawie materiałów Poettinger

 

Dopłaty z ARiMR: dlaczego trzeba poprawić Krajowy Plan Strategiczny?

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: