18 - 02 - 2023
Fot. Pixabay

Ekoschematy do zmiany: dobrostan, nawozy naturalne i użytkowanie TUZ

W środowisku rolniczym rośnie coraz większe niezadowolenie z niekorzystnych zapisów w Krajowym Planie Strategicznym WPR. Izby rolnicze domagają się jego zmian, w tym w zakresie ekoschematów dotyczących dobrostanu zwierząt, użytkowania nawozów naturalnych i TUZ. Czytaj w Agrokonsument.pl

 

 

Śląska Izba Rolnicza, wraz z innymi izbami rolniczymi Polski południowej, zaapelowała do ministra rolnictwa o zmianę zapisów dla niektórych ekoschematów w Krajowym Planie Strategicznym.

Konkretnie chodzi o ekoschemat: „Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych (TUZ) z obsadą zwierząt gospodarskich”.

Warunkiem uzyskania dopłat do tego pakietu jest m.in.:

  • obsada zwierząt trawożernych w gospodarstwie od 0,3 do 2 DJP/ha TUZ w okresie wegetacyjnym roślin;
  • zakaz przeorywania TUZ w okresie realizacji ekoschematu.

 

Dotychczas bowiem obsada zwierząt liczona będzie do całej powierzchni TUZ w gospodarstwie, a płatność przysługiwała będzie do TUZ położonych poza obszarami Natura 2000.

Zdaniem Izb, dotychczasowy zapis wyłącza hodowców z Bieszczad i znacznej części Beskidu Niskiego.

Izby twierdzą, że nie jest prawdziwym twierdzenie, jakoby będą oni mogli mogli korzystać z pakietów rolno-klimatyczno-środowiskowych.

Z tych pakietów będą korzystali też ci, którzy nie posiadają zwierząt.

Od lat wciąż maleje pogłowie zwierząt na Podkarpaciu. Wg statystyki, od 2004 r. spadło ono o 60%, podczas gdy w Polsce wzrosło 20%.

Izby apelują, by suma wszystkich dopłat z nowej WPR 2023+ była wyższa dla gospodarstw utrzymujących trawożerne.

Powstrzymałoby to przed postępującym regresem w spadku pogłowia tych gatunków na terenach podgórskich.

 

 

Zmienne warunki klimatyczne i ekoschematy: trzeba zmienić agrotechnikę gleby

 

 

Ekoschemat „Dobrostan zwierząt” wg Izb Rolniczych

 

W zakresie ekoschematu „Dobrostan zwierząt” pojawił się wymóg, aby wszystkie zwierzęta były utrzymywane bezuwięziowo. Zdaniem izb, ten zapis faworyzuje gospodarstwa bogate, z Polski zachodniej. Bo stać je na modernizację stajni i obór.

Izby z Polski południowej proponują, aby dać szansę tym, którzy są w trakcie modernizacji. Jeżeli np. więcej niż 50% bydła, koni utrzymywanych jest bez uwięzi, i jeśli gospodarstwo zobowiąże się, że w ciągu 2-3 lat ukończy modernizację, wówczas będzie mogło skorzystać z tego ekoschematu.

 

 

Ekoschematy i nowa WPR: Forum Rolnicze w Poznaniu

 

 

Ekoschemat „Stosowanie płynnych nawozów…”

 

W pakiecie „Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgiwanie” założono – piszą izby – że chodzi tylko o gnojówkę i gnojowicę.

Do tego schematu, zdaniem Izb, powinno się włączyć poferment z biogazowni rolniczych. Wszak w gospodarstwach posiadających biogazownie i produkcję zwierzęcą, wsad do bioreaktora zawiera w sobie także gnojowicę, gnojówkę i przefermentowany obornik. To bardzo cenny nawóz organiczny.

Jego właściwa aplikacja przez inne metody niż rozbryzgiwanie także pozwoli ograniczyć emisję amoniaku do atmosfery.

 

Opr. na podst. Uchwały 8/2023 Porozumienia Izb Polski Południowo-Wschodniej

 

Porozumienie Izb Polski Południowo-Wschodniej tworzą:

Izba Rolnicza w Opolu; Lubelska Izba Rolnicza; Małopolska Izba Rolnicza; Podkarpacka Izba Rolnicza; Śląska Izba Rolnicza; Świętokrzyska Izba Rolnicza.

 

 

Twarda nakładka uprawowa Marathon Edge Väderstad: coś na ekoschematy

Redakcja Agrokonsument.pl
Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: