19 - 11 - 2023
Fot. Agrokonsument.pl

Maszyny Poettinger na ekoschematy: uprawa i siew

Poettinger posiada w swym parku maszynowym dobrze zaprojektowane agregaty uprawowe i uprawowo-siewne, pozwalające sięgnąć po dotacje z ekoschematów. Czytaj w Agrokonsument.pl

 

Płatności za ekoschematy stały się nieodłącznym elementem wniosków o dopłaty bezpośrednie. Są w pełni dobrowolne i dają rolnikowi możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej UE za prowadzoną agrotechnikę.

Poprzez taką finansową zachętę Komisja Europejska chce zwrócić uwagę, że w dobie postępujących zmian klimatycznych wywołanych m.in. rozwojem przemysłowym, każdy hektar orny może być wykorzystany jako bufor gromadzący niechciany nadmiar dwutlenku węgla.

A poza tym, w tak zwariowanym świecie, gdzie w pogoni za zyskiem często zapomina się o tak oczywistych elementach, jak właściwe zmianowanie czy zadbanie o plan nawozowy – dobrowolne poddanie się rolnika zobowiązaniu ekoschematów może tylko wyjść na dobre.

Zarówno stanowisku glebowemu, naszej planecie i… gospodarzowi.

Dlatego choć można zawsze ponarzekać na dodatkową biurokrację, to ekoschematów nie ma co się bać, ale je brać!

W zakresie uprawy najważniejszy jest ekoschemat „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.

Wybieramy z niego do dalszego omówienia praktyki w zakresie uprawy i siewu:

 

 • Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe;
 • Zróżnicowana struktura upraw;
 • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji;
 • Uproszczone systemy uprawy;
 • Wymieszanie słomy z glebą.

 

Przypomnijmy, że płatności do ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” są rozliczane według punktacji. Punkty zdobywa się za realizację co najmniej jednej z powyższych praktyk. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania płatności do „Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi” stanowi iloczyn 25% powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie oraz 5 pkt przyznawanych za hektar.

Poniżej przedstawiamy po kolei poszczególne praktyki ekoschematów i sugerowany dobór urządzeń z parku maszynowego Pöttinger.

 

Międzyplon: niedoceniona podstawa zdrowej gleby

 

@Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe (5 pkt za hektar)

 

Punkty są przyznawane do powierzchni gruntów ornych, na których:

 • po plonie głównym lub po ugorowaniu są uprawiane międzyplony ozime, które nie są uprawą w plonie głównym w roku następującym po wysiewie tego międzyplonu, lub
 • wykonano wsiewkę śródplonową w uprawę w plonie głównym.

 

Co należy wysiewać na polu, aby zyskać dotację z tego ekoschematu? Cytowane na dole naszego artykułu rozporządzenie zakłada wsiew w plon główny roślin bobowatych drobnonasiennych lub mieszanek z udziałem roślin bobowatych drobnonasiennych.

Dopuszczalny jest też międzyplon ozimy w formie mieszanki utworzonej co najmniej z dwóch gatunków roślin z następujących grup:

 • zboża;
 • oleiste;
 • pastewne;
 • bobowate drobno- i grubonasienne;
 • miododajne – z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż.

Tu do jednoczesnego siewu kilku gatunków podczas jednoczesnego przejazdu i uprawy roli nadają się szczególnie:

 1. agregat-uprawowo siewny FOX lub LION z pneumatycznym siewnikiem nabudowanym AEREOSEM PCS;
 2. zawieszany kultywator SYNKRO dwu- i trzybelkowy wyposażony w siewnik TEGOSEM;
 3. ciągane brony talerzowe TERRADISC 8001 T i 10001 T wyposażone w przedni dwukomorowy zbiornik AMICO F lub w mniejszych modelach – w dodatkowy siewnik TEGOSEM;
 4. ciągany gruber TERRIA – kultywator trzy- i czterobelkowy, wyposażony w przedni dwukomorowy zbiornik AMICO F lub dodatkowy siewnikiem TEGOSEM;
 5. zawieszany pielnik rotacyjny ROTOCARE V z nabudowanym siewnikiem TEGOSEM.

Szerzej kliknij tutaj.

 

@Zróżnicowana struktura upraw (3 pkt)

 

W tym ekoschemacie punkty zdobywa się do powierzchni gruntów ornych, jeżeli rolnik na gruntach ornych uprawia co najmniej trzy różne uprawy. W tym co najmniej jedną uprawę mającą pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej.

Uprawy co do doboru gatunków, mające pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej są określone w cytowanym na dole tekstu rozporządzeniu.

Firma poleca siewniki i agregaty uprawowo-siewne:

 1. agregat uprawowo-siewny składający się z agregatu FOX lub brony wirnikowej LION z mechanicznym siewnikiem zawieszanym VITASEM;
 2. agregat uprawowo-siewny składający się z agregatu FOX lub brony wirnikowej LION z mechanicznym siewnikiem nabudowanym VITASEM M z dodatkowym siewnikiem TEGOSEM;
 3. agregat uprawowo-siewny składający się z agregatu FOX lub brony wirnikowej LION z pneumatycznym siewnikiem nabudowanym AEROSEM;
 4. agregat uprawowo-siewny składający się brony wirnikowej LION z nabudowaną szyną wysiewającą i pneumatycznym zbiornikiem zawieszanym na przednim TUZ ciągnika AEROSEM F;
 5. agregat uprawowo-siewny ciągany AEROSEM VT;
 6. agregat uprawowo-siewny ciągany do siewu w mulcz TERRASEM.

 

Areał największej z upraw nie może być zajęty ani pod rośliny miododajne, ani pod zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym czy ugorem.

 

@Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji (2 pkt)

 

Szybkie wymieszanie obornika z glebą chroni przed stratami cennego azotu. W tym ekoschemacie punkty są przyznawane do powierzchni gruntów ornych, jeżeli rolnik wymiesza obornik z glebą. Co ważne: zabieg przyorania obornika uznaje się za równoważny z jego wymieszaniem z glebą.

 

Maszyny Pöttinger nadające się do płytkiego mieszania obornika z ziemią:

 1. zawieszany kultywator SYNKRO dwu- i trzybelkowy;
 2. ciągany kultywator TERRIA trzy- i czterobelkowy;
 3. zawieszana i ciągana brona talerzowa TERRADISC.
 4. Do przyorania obornika – zawieszane i półzawieszane pługi SERVO.

ARiMR wymaga przysłania geotagowanych zdjęć po realizacji praktyki. Ma to nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia nawożenia. Przepisy nie definiują, na jaką głębokość ma nastąpić mieszanie gleby z obornikiem.

Mówią jedynie o odległościach od cieków wodnych, terminach stosowania i bilansie azotowym – który ma być zgodny z planem nawożenia.

 

@Uproszczone systemy uprawy (4 pkt)

 

Punkty w ramach tej praktyki są przyznawane do gruntów ornych, z wyjątkiem gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa zerowa lub na których są uprawiane trawy lub inne zielne rośliny pastewne.

Wymagane jest prowadzenie na tych gruntach uprawy roślin w formie uprawy konserwującej bezorkowej, w tym uprawy pasowej. Dopuszczalnie jest pozostawienie całości resztek pożniwnych i wymieszanie ich z glebą.

Pług musi być zastąpiony innymi narzędziami uprawowymi. Oto narzędzia parku maszynowego Pöttinger idealne do tych prac:

 1. zawieszana lub ciągana brona talerzowa TERRADISC;
 2. ciągany gruber TERRIA – kultywator trzy- i czterobelkowy; zawieszany kultywator SYNKRO dwu- i trzybelkowy;
 3. agregat uprawowo-siewny składający się z agregatu FOX lub brony wirnikowej LION z mechanicznym siewnikiem nabudowanym VITASEM;
 4. agregat uprawowo-siewny składający się z agregatu FOX lub brony wirnikowej LION z mechanicznym siewnikiem nabudowanym VITASEM M;
 5. agregat uprawowo-siewny składający się z agregatu FOX lub brony wirnikowej LION z pneumatycznym siewnikiem nabudowanym AEROSEM;
 6. agregat uprawowo-siewny składający się z brony wirnikowej LION z nabudowaną szyną wysiewającą i pneumatycznym zbiornikiem zawieszanym na przednim TUZ ciągnika AEROSEM F;
 7. agregat uprawowo-siewny ciągany AEROSEM VT;
 8. agregat uprawowo-siewny ciągany do siewu w mulcz TERRASEM.

 

@Wymieszanie słomy z glebą (2 pkt)

 

W tym schemacie punkty są przyznawane do powierzchni gruntów ornych. Po zbiorze plonu głównego słoma ma być w całości rozdrobniona. Warunkiem jest jej wymieszanie z glebą lub ją przyoranie.

Za słomę uznaje się pozostałe po oddzieleniu ziarna lub nasion suche źdźbła, łodygi, liście, plewy, łuszczyny i strączyny dojrzałych roślin uprawnych zbożowych, w tym kukurydzy, oleistych i bobowatych.

Maszyny zalecane do mieszania słomy z glebą:

 1. zawieszany kultywator SYNKRO dwu- i trzybelkowy;
 2. ciągany kultywator TERRIA trzy- i czterobelkowy;
 3. zawieszana i ciągana brona talerzowa TERRADISC.

Do przyorania słomy nadają się zawieszane i półzawieszane pługi SERVO.

 

Na koniec: ekoschemat bez punktów

 

Powyższe ekoschematy „Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi” mają naliczane punkty. Reszta ekoschematów ma przyznane płatności na hektar.

Jednym z nich, do którego przydadzą się maszyny Poettinger jest schemat:

 

Płatności do obszarów z roślinami miododajnymi

Pieniądze za ten schemat można otrzymać do powierzchni gruntów ornych, na których wysiano rośliny miododajne. Zalecana jest mieszanka składająca się co najmniej z dwóch gatunków.

Szczegółowa lista gatunków zawarta jest w rozporządzeniu, czytaj na dole tego artykułu.

Z tej racji, że siew tych roślin wymaga co najmniej 2 gatunków, firma poleca urządzenia, które można wyposażyć do trzech zbiorników na nasiona i zagregować to zarazem z uprawą gleby:

 1. agregat uprawowo siewny TERRASEM DZ Fertilizer z dodatkowym siewnikiem TEGOSEM;
 2. agregat uprawowo-siewny składający się brony wirnikowej LION z nabudowaną szyną wysiewającą i pneumatycznym dwukomorowym zbiornikiem zawieszanym na przednim TUZ ciągnika AEROSEM F;
 3. agregat uprawowo-siewny ciągany AEROSEM VT.

 

Do klasycznego siewu już gotowej mieszanki są następujące siewniki:

 1. agregat uprawowo-siewny składający się z agregatu FOX lub brony wirnikowej LION z mechanicznym siewnikiem zawieszanym VITASEM;
 2. agregat uprawowo-siewny składający się z agregatu FOX lub brony wirnikowej LION z mechanicznym siewnikiem nabudowanym VITASEM M z dodatkowym siewnikiem TEGOSEM;
 3. agregat uprawowo-siewny składający się z agregatu FOX lub brony wirnikowej LION z pneumatycznym siewnikiem nabudowanym AEROSEM;
 4. agregat uprawowo-siewny ciągany do siewu w mulcz TERRASEM.

 

Ruszaj po ekoschematy z dobrą maszyną

 

W dobie drożejących środków produkcji i coraz to trudniejszych warunków pogodowych, jedną z możliwości poprawy ekonomiki gospodarowania jest agregatowanie przejazdów po polu w czasie agrotechniki.

Poettinger oferuje całą gamę narzędzi biernych i aktywnych, które można użytkować pojedynczo lub w zespołach – w tym pozwalającym na siew i nawożenie. Daje to możliwość zdobycia dodatkowych pieniędzy, pozostając w zgodzie z poszanowaniem środowiska.

 

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

 

Agrotechniczna ochrona zasobów wody glebowej | PÖTTINGER Polska | Aktualności (poettinger.at)

Ochrona węgla w glebie, czyli gospodarka próchnicą | PÖTTINGER Polska | Aktualności (poettinger.at)

Dlaczego warto chronić glebę przed nadmiernym nagrzaniem | PÖTTINGER Polska | Aktualności (poettinger.at)

 

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe warunki i szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska: a) obszarów z roślinami miododajnymi, b) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, c) integrowanej produkcji roślin, d) biologicznej ochrony upraw, e) retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych – zwane dalej „płatnościami w ramach ekoschematów”.

 

Opr. na podstawie materiału prasowego Poettinger

 

przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: