02 - 01 - 2022
Fot. Pixabay

Ubezpieczenia upraw i zwierząt 2021: siedem firm

PZU, VH a może Generali? Które towarzystwa miały największy udział rynkowy w ubezpieczeniach upraw polowych i zwierząt gospodarskich? Gdzie zawrzeć polisę od huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków?

 

 

Ile zakładów ubezpieczeń zajmuje się rynkiem agro w Polsce? Jest ich siedem. Poniżej przedstawiamy je wg udziału rynkowego w 2020 r. wg limitu przyznanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

 • PZU – Powszechny Zakład Ubezpieczeń (Warszawa) – 137,5 mln zł;
 • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (Poznań) – udział 130 mln zł – od sierpnia 2021 r. Generali, nowy właściciel Concordii, zmienił jej nazwę na Generali Agro;
 • VH – Vereinigte Hagelversicherung VVaG (Poznań) – 23,9 mln zł;
 • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (Warszawa) – 22,5 mln zł;
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” (Warszawa) – 15,8 mln zł;
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group (Warszawa) – 10,9 mln zł;
 • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (Warszawa) – 7,6 mln zł.

 

Limity dopłat z budżetu państwa

 

W sumie przyznany limit dopłat z budżetu państwa do ubezpieczeń rolnych to 349 123 846 zł na 2020 r.

Zasadniczo od 2010 roku zarówno przyznane limity budżetowe na dopłaty do ubezpieczeń, jak i wykorzystane przez zakłady ubezpieczeniowe kwoty wzrosły czterokrotnie.

 

W poprzednich latach limity i wykorzystanie wynosiły:

 

 • 2009 r. limit – 81 mln zł, a zakłady spożytkowały 79 mln zł;
 • 2014 r. – 191 mln zł limitu i 161 mln zł wykorzystania;
 • 2017 r. – limit 471 mln zł, wykorzystanie 397 mln zł;
 • 2018 r. – 467 mln zł, a wykorzystanie 452 mln zł;
 • 2019 r. – limit wynosił 474,5 mln zł, a zakłady wykorzystały 459 mln zł.

 

 

Generali Agro zamiast Concordia Ubezpieczenia

 

Co podlega ubezpieczeniu agro?

 

Na podstawie ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) budżet państwa dopłaca do ubezpieczeń rolnych. Dopłaty kierowane są do składek płaconych przez producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych.

 

Produkcja roślinna: uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych od ryzyka:

 

 • huraganu,
 • powodzi,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • pioruna,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawiny,
 • suszy,
 • ujemnych skutków przezimowania lub
 • przymrozków wiosennych

 

Produkcja zwierzęca: hodowla bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka:

 

 • huraganu,
 • powodzi,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • pioruna,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawiny,
 • uboju z konieczności.

 

 

Ergo Hestia i agro ubezpieczenia

 

 

Dopłata 65 proc. z budżetu

 

Zgodnie z ww. ustawą dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki w przypadku:

 

 • zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i
 • określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczających 9% sumy ubezpieczenia.

 

W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

 

Z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynika obowiązek zawarcia

 

Ubezpieczyć trzeba co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych. Jest to wymóg dla rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Chodzi o uprawy:

 

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • roślin strączkowych.

 

Dotyczy to fazy od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru.

Ryzyka: szkody spowodowane przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

 

Zaniedbanie wymogu ubezpieczenia grozi karą wynoszącą równowartość  2 euro od 1 ha. Opłata płatna jest na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Uwaga: powyższe sankcje nie mają zastosowania, gdy rolnik przedstawi pisemne odmowy ubezpieczenia obowiązkowego przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń.

 

Opr. na podst. informacji MRiRW

 

Ubezpieczenie kombajnu: czy wystarczy OC rolnika?

 

Generali kupiło Concordia Ubezpieczenia.

 

 

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: