10 - 12 - 2021
Fot. Pixabay

VH Polska: oferta ubezpieczeniowa 2020

Oto, jak prezentowała się oferta ubezpieczeń VH Polska od 21 września 2020 r. Firma ubezpieczała uprawy polowe od szkód wywołanych gradem, przymrozkami wiosennymi, deszczem nawalnym, huraganem, ujemnymi skutkami przezimowania.

 

Od 21.09.2020 VH Polska rozpoczynała jesienny sezon ubezpieczenia upraw. Obowiązywały pakiety ubezpieczeniowe:

 • SECU Z1 – grad;
 • SECU Z2 – grad, ujemne skutki przezimowania;
 • SECU Z3 – grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania;
 • SECU Z5 – grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan, ujemne skutki przezimowania.

 

Pakiety dedykowane były dla ozimin:

 • rzepaku,
 • pszenicy,
 • pszenżyta,
 • jęczmienia,
 • żyta,
 • bez podawania fazy rozwojowej oraz obsady roślin.

 

W pakietach zawierających ryzyko przymrozków wiosennych przy jednoczesnym wykupieniu klauzuli IF8 odpowiedzialność VH Polska za przymrozki rozpoczynać się miała wcześniej niż od 15 kwietnia 2021 r.

 

 

Obniżenie franszyzy integralnej

 

VH Polska oferowała ubezpieczenia z dopłatą budżetu państwa, do wyczerpania limitu dopłat w danym województwie. Po wyczerpaniu limitu każdy z pakietów można było zakupić bez dopłaty.

Zakład ubezpieczeniowy oferował ponadto:

 • klauzula IF 8 (składka płatna w całości przez klienta) – wprowadzenie ryzyka ognia plus obniżenie franszyzy integralnej dającej odpowiedzialność od 8% ubytku w plonie w ryzykach innych niż ujemne skutki przezimowania i ogień, w przypadku pakietu SECU Z3 oraz Z5 dodatkowo odpowiedzialność za przymrozki nawet od 21.03 marca;
 • brak udziału własnego;
 • brak możliwości wprowadzenia udziału własnego (zniżka do 10% składki) w wysokości 10% klauzulą SB 10 dla ryzyk innych niż ujemne skutki przezimowania i ogień.

 

 

Praca kombajnem: OC rolnika zamiast OC pojazdów?

 

 

Ubezpieczane ryzyka w uprawach przez VH Polska

 

Ujemne skutki przezimowania:

 • odszkodowanie ryczałtowe 15% lub 25% sumy ubezpieczenia – ryczałt ustalany przy zawieraniu umowy ubezpieczenia;
 • odpowiedzialność za szkody, jeżeli szkoda wystąpi na powierzchni nie mniejszej niż 10% powierzchni pola;
 • odpowiedzialność za szkody pod warunkiem osiągnięcia przez rośliny faz rozwojowych określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Szkoda stwierdzona pod warunkiem spadku obsady roślin po zimie wg kryteriów określonych w OWU.

 

Grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan:

 • odpowiedzialność do 100% sumy ubezpieczenia;
 • w ubezpieczeniu zbóż w odniesieniu do deszczu nawalnego i huraganu nowe podejście do wylegania – odpowiedzialność ryczałtowa 15% sumy ubezpieczenia, jeżeli do szkody doszło w odpowiednich fazach rozwojowych BBCH – wg OWU;
 • odpowiedzialność za szkody częściowe i całkowite za efekty zastoisk wodnych, o ile zostały one spowodowane przez deszcz nawalny na powierzchni nie mniejszej niż 10% powierzchni pola;*odpowiedzialność w ryzyku gradu, deszczu nawalnego i huraganu do zbioru.

 

Ogień: Odpowiedzialność do 90% sumy ubezpieczenia za szkody.

 

VH Polska nosi pełną nazwę Vereinigte Hagelversicherung VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce. Siedziba mieści się w Poznaniu, na ul. Grunwaldzkiej 186.
Spółka macierzysta to: Vereinigte Hagelversicherung VVaG z siedzibą w Giessen, Niemcy.

 

Rażąca niewdzięczność: odwołanie darowizny gospodarstwa rolnego

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: