25 - 06 - 2024
Fot. P. Łuczak, Agrokonsument

Rolnictwo 5.0 czy 4.0? Bez sztucznej inteligencji się nie da

Rolnictwo 5.0: Sztuczna inteligencja (SI) już steruje maszynami rolnictwa 4.0. Ten potencjał jeszcze nie został wykorzystany, a już zaczyna się mówić o rolnictwie 5.0. Czy nie za szybko wybiegamy w przyszłość? Agrokonsument.pl

 

W historii rolnictwa można wyznaczyć tzw. kamienie milowe, które przenosiły tę gałąź gospodarki na wyższy poziom. Do przełomu XVIII i XIX wieku i rewolucji przemysłowej z maszynami parowymi trwało tzw. rolnictwo 1.0.

Wyznacznikiem rolnictwa 2.0 zwanego zieloną rewolucją było pojawienie się w połowie XX w. tanich i łatwo dostępnych nawozów mineralnych i pestycydów.

Lata 90- te XX w. zapoczątkowały kolejną erę. Rolnictwo 3.0 oznaczało stopniowe wdrażanie precyzyjnej praktyki rolniczej, automatyki.

Rolnictwa 4.0 to maszyny autonomiczne. Co przyniesie generacja 5.0?

Jak czytamy w raporcie „Rolnictwo 4.0. Identyfikacja trendów technologicznych” z 2023 r. przygotowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju generacja 4.0 rolnictwa to: cyfryzacja; automatyzacja; robotyka; wdrażanie sztucznej inteligencji (SI) w rolnictwie.

 

 

Rusza nabór Młody Rolnik 2024: kupisz każdą maszynę

 

Automatyka i autonomika

 

Rolnictwo rozwija się dzięki postępowi technologicznemu. Musi sprostać coraz większym wymaganiom, jakimi są m.in. ciągle wzrastająca potrzeba produkcji większej ilości żywności oraz poprawa jej jakości.

Technologie, na których bazuje rewolucja rolnictwa 4.0 to chociażby:

 • urządzenia autonomiczne;
 • geolokalizacja;
 • robotyka i sztuczna inteligencja (AI)/ systemy wspomagania decyzji;
 • rozszerzona rzeczywistość (VR)/ wizualizacja 3D;
 • Big Data;
 • aplikacje mobilne.

 

Azymut – w jaką stronę zmierza rolnictwo 4.0 – wyznaczają strategiczne dokumenty międzynarodowe, głównie wynikające z naszego członkostwa w Unii Europejskiej:

 • standardy Europejskiego Zielonego Ładu;
 • Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023- 2027;
 • program „Strategia Produktywności 2030” (SP2030);
 • Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023- 2027.

 

 

Noc ciągników Claas: Xerion 12 i aksamitna łapa niedźwiedzia

 

Uchwała „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” z 15.10.2019 r. Raport wydziela 3 grupy megatrendów w rolnictwie:

 1. Ekologiczne, związane ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ich zarządzaniem.
 2. Technologiczne wynikające z cyfryzacji i automatyzacji.
 3. Społeczno-gospodarcze połączone z przechodzeniem na gospodarkę cyrkularną i rosnącą potrzebą dzielenia się zasobami oraz wiedzą.

 

Za sztandarowe przykłady wdrażanych innowacji „Rolnictwa 4.0” można uznać:

 • Teledetekcja, jako metoda bardziej kompleksowego określania potrzeb wykonania zabiegów nawożenia, nawadniania oraz chemicznej walki z użyciem pestycydów z użyciem kamery hiperspektralnej #HySpex.
 • Zbieranie danych pomiarowych z pomocą bezprzewodowego systemu klasy smart village dla skuteczniejszego monitorowania parametrów upraw- wilgotności i temperatury.
 • System monitoringu bydła oparty o biosensory, sensory oborowe i transmitery radiowe.
 • Nanosatelity (teledetekcja w rolnictwie precyzyjnym).
 • Rolnictwo inteligentne: strefowanie/ mapowanie pól dla zastosowań VRA (variable rate application- zmienne dawkowanie nawozów).
 • Dostosowywanie systemu nawożenia zależnie od aktualnego zapotrzebowania, ocena zasobności gleby.

 

Rewolucja w rolnictwie to nie tylko wyzwania związane z wdrażaniem nowych technologii, lecz również te powiązane ze zmianami klimatycznymi, utrzymaniem bezpieczeństwa żywnościowego dla mieszkańców całego kraju oraz umiejętnością elastycznego dostosowania się do wymagań dynamicznego rynku.

 

Przemysław Piasta: o takiej suszarni zawsze marzyłem

 

Koszty redukować, dbać o środowisko

 

Najważniejszą częścią procesu jest modernizacja samego sektora rolniczego, stopniowe wdrażanie cyfryzacji i innowacji oraz zachęcanie samych rolników do pracy z nowymi narzędziami. Pomimo różnych wątpliwości, czasem barier różnego rodzaju stopniowe wdrażanie najnowszych rozwiązań ma przynieść wymierne korzyści:

 • większe szanse na dostosowanie profilu działalności do potrzeb rynku, specjalizacja gospodarstw;
 • minimalizacja kosztów jednostkowych, wzrost wydajności;
 • wzrost jakości produktów rolnych, lepsza konkurencyjność;
 • ograniczenie szkodliwego działania na środowisko.

 

Szczególnie problematyczne jest produkowanie żywności coraz wyższej jakości przy jednoczesnym zachowaniu proporcji jej ceny do przychodów per capita.

 

 

Śląski samorząd rolny szkoli swoich rolników

 

Duży może więcej

 

Problemem jest też fakt, że przechodzenie na system smart farming jest adresowane głównie do większych gospodarstw.

Niezależnie jednak od poziomu dochodów obecne, dynamicznie zmieniające się czasy doprowadzają do jednego wniosku. Niemożliwe jest być rolnikiem pracującym według jednego schematu przez całe życie.

Świat wymusza bycie otwartym na nowe rozwiązania i sprzyja tym, którzy nie chcą pozostawać „w tyle”. W tym punkcie czasowym można umiejscowić rolnictwo 4.0, jednak już zaczyna się mówić o kolejnej rewolucji.

 

Czym będzie rolnictwo 5.0? Jedno jest pewne. Ta nowa era nie będzie należała już tylko do człowieka. Spora część decyzyjności, także w sektorze rolnym zostanie przerzucona na cyfrowe systemy algorytmów.

 

Rolnictwo emituje 14% gazów cieplarnianych

 

Nowa era rolnictwa 5.0

 

Nadchodzi nowa epoka, która wprowadzi rolnictwo na zupełnie inny poziom. Proces decyzyjny nowoczesnego rolnika będzie wspierany przez zaawansowane technologie. Dzięki temu możliwe będzie pogodzenie zwiększenia wydajności i zrównoważonego rozwoju oraz lepsze dostosowanie dostępnych narzędzi do potrzeb indywidualnych gospodarstwa.

Rolnictwo 5.0 oznacza włączenie robotyki, rozszerzonej rzeczywistości, technologii 6G i automatyki do codziennej praktyki. Era 5.0 wymaga skupienia się głównie w tych czterech obszarach:

 • Intensyfikacja produkcji. Rolnictwo będzie musiało być bardziej wydajne. Celem jest zwiększenie produkcji żywności na mniejszej powierzchni i mniejszymi nakładami. Tu największą nadzieję pokłada się w technologiach cyfrowych i biotechnologii Rolnictwo 5.0 oparte wyłącznie na technologii nie odniesie sukcesu.
 • Konieczne jest uwzględnienie politycznych i społecznych aspektów systemów rolniczych i żywnościowych. Wypracowanie praktyk mających na celu zmniejszenie ilości marnowanych produktów rolnych oraz ich dystrybucji.
 • Uwzględnianie wpływu produkcji rolnej na planetę Ziemia.
 • Rolnictwo 5.0 będzie bardziej multidyscyplinarne. Połączy potrzebę coraz wydajniejszej produkcji z celem całkowitej neutralności klimatycznej.

 

 

 

Eksport żywności z Polski bije rekordy

 

Krzysztof Mielicki
Dziennikarz redakcji Agrokonsument.pl    
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: