Wielkopolska Izba Rolnicza

Wielkopolska Izba Rolnicza jest ustawowym reprezentantem rolników z Wielkopolski.

Izba, we współpracy ze związkami zawodowymi rolników, prowadzi szeroką działalność mającą na celu poprawę sytuacji ekonomicznej rolników i ich gospodarstw. Analizuje sytuację na rynku rolnym i w oparciu o aktualne notowania cen prowadzi kalkulacje rolnicze. Organizuje spotkania i szkolenia dla rolników, włączając się w upowszechnianie doradztwa rolniczego.

 

Izba uruchomiła bezpłatną pomoc prawną dla wszystkich swoich członków.

 

Wielkopolska Izba Rolnicza jest wydawcą biuletynu Siewca Wielkopolski, który trafia do rolników w całym województwie.

 

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej tworzą przewodniczący 31 Rad Powiatowych i delegaci na WZ (po jednym z każdej Rady) – łącznie 62 osoby. Z ich grona wyłoniono bieżący zarząd VI kadencji WIR, który tworzą następujące osoby:
Piotr Walkowski (prezes), Zbigniew Stajkowski (w-ce prezes) oraz Bogdan Fleming, Jerzy Kostrzewa, Jan Pauliński, Jolanta Nawrocka (delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych).

 

W kraju funkcjonuje 16 izb rolniczych w strukturze wojewódzkiej, z reprezentacją w postaci Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Wielkopolska Izba Rolnicza

ul. Golęcińska 9e, 60-626 Poznań

Poznaj Partnera

Poczet sztandarowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej na 25-leciu KRIR (Warszawa, 2021)

Jubileusz 25-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej (Gniezno, 2021)

Specjalizacje Partnera

  • Reprezentowanie wielkopolskich rolników
  • Ekonomika rolnictwa
  • Polityka rolna
  • Porady prawne

Specjaliści Partnera piszący do Agro&Konsument

Wojciech Lignowski

Radca prawny

Wielkopolska Izba Rolnicza

Wszystkie artykuły partnera

Bezpieczeństwo żywności i środowisko

Program Euway, czyli woda pitna ze ścieków

Istnienie sytuacji kryzysowej związanej z wodą jest oczywiste dla wszystkich, zwłaszcza w rolnictwie. Mniej oczywista jest skala tego kryzysu. O...
Czytaj więcej
Dopłaty, rolnictwo – prawodawstwo UE
2 min
22 - 11 - 2022

Polskie porty: węgiel kontra kukurydza

Kończą się zbiory kukurydzy w Polsce. Z powodu suszy będą one mniejsze, niż zakładano. Ceny uzyskiwane za wysuszone ziarno nie...
Czytaj więcej
Bezpieczeństwo żywności i środowisko

Krwawy bilans, czyli zapasy zbóż na świecie: Rosja zasypana pszenicą

Rosja ma najwyższe zapasy pszenicy od lat. Wątpliwa to satysfakcja, bo okupiona krwawą wojną na Ukrainie. Czytaj w Agrokonsument.pl  ...
Czytaj więcej
Świat techniki
1 min
28 - 09 - 2022

Agro Show 2022: podsumowanie wystawy

Tegoroczne Agro Show można uznać za bardzo udane. Dopisało wszystko: wystawcy, zwiedzający i pogoda. Czytaj w Agrokonsument.pl     Oto...
Czytaj więcej
Bezpieczeństwo żywności i środowisko

Dotacja do przetwórstwa i przechowywania żywności z OZE. Konsultacje ruszyły

Przedsiębiorcy rolni mogą powoli szykować się po dotacje do przetwórstwa i przechowywania żywności. W tym z wykorzystaniem źródeł odnawialnych energii....
Czytaj więcej
Bezpieczeństwo żywności i środowisko

Arabia Saudyjska: pasza na kukurydzy zamiast importowanego jęczmienia

W krajach arabskich bardzo ważnym gatunkowo zbożem jest jęczmień. Również jako pasza dla zwierząt. Wojna nie sprzyja dostawom tego ziana....
Czytaj więcej