Wielkopolska Izba Rolnicza

Wielkopolska Izba Rolnicza jest ustawowym reprezentantem rolników z Wielkopolski.

Izba, we współpracy ze związkami zawodowymi rolników, prowadzi szeroką działalność mającą na celu poprawę sytuacji ekonomicznej rolników i ich gospodarstw. Analizuje sytuację na rynku rolnym i w oparciu o aktualne notowania cen prowadzi kalkulacje rolnicze. Organizuje spotkania i szkolenia dla rolników, włączając się w upowszechnianie doradztwa rolniczego.

 

Izba uruchomiła bezpłatną pomoc prawną dla wszystkich swoich członków.

 

Wielkopolska Izba Rolnicza jest wydawcą biuletynu Siewca Wielkopolski, który trafia do rolników w całym województwie.

 

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej tworzą przewodniczący 31 Rad Powiatowych i delegaci na WZ (po jednym z każdej Rady) – łącznie 62 osoby. Z ich grona wyłoniono bieżący zarząd VI kadencji WIR, który tworzą następujące osoby:
Piotr Walkowski (prezes), Zbigniew Stajkowski (w-ce prezes) oraz Bogdan Fleming, Jerzy Kostrzewa, Jan Pauliński, Jolanta Nawrocka (delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych).

 

W kraju funkcjonuje 16 izb rolniczych w strukturze wojewódzkiej, z reprezentacją w postaci Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Wielkopolska Izba Rolnicza

ul. Golęcińska 9e, 60-626 Poznań

Poznaj Partnera

Poczet sztandarowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej na 25-leciu KRIR (Warszawa, 2021)

Jubileusz 25-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej (Gniezno, 2021)

Specjalizacje Partnera

  • Reprezentowanie wielkopolskich rolników
  • Ekonomika rolnictwa
  • Polityka rolna
  • Porady prawne

Specjaliści Partnera piszący do Agro&Konsument

Wojciech Lignowski

Radca prawny

Wielkopolska Izba Rolnicza

Wszystkie artykuły partnera

Bezpieczeństwo żywności i środowisko
3 min
05 - 09 - 2023

15 września 2023: czy będzie stop dla ukraińskiego zboża?

Wielkopolska Izba Rolnicza po raz kolejny bije na alarm i pyta: czy zakaz wwozu zbóż na teren krajów przyfrontowych z...
Czytaj więcej
Dopłaty, rolnictwo – prawodawstwo UE

Wybory do izb rolniczych 2023: co z kompetencjami?

Polskie izby rolnicze mogłyby rozwinąć skrzydła i dorównać świetności izb przedwojennych, czy zagranicznych. Potrzebna jest nowelizacja obecnej ustawy o izbach...
Czytaj więcej
Bezpieczeństwo żywności i środowisko
2 min
06 - 08 - 2023

Hodowla zwierząt gospodarskich zagrożona? Nowe rozwiązania Komisji Europejskiej w zakresie redukcji gazów cieplarnianych w rolnictwie

Komisja Europejska prowadzi dyskusję nad dyrektywą w sprawie emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez rolnictwo. Czy ustawa ta może zagrozić hodowli...
Czytaj więcej
Świat techniki

Ustaw kombajn, by pomógł mapować pole pod przyszłe ekoschematy

W tych żniwach liczy się nie tylko najlepsza jakość ziarna. Cenne będą informacje z mapowania koszonego łanu, gdyż może to...
Czytaj więcej
Świat techniki
4 min
18 - 07 - 2023

O tym, jak ciągnik Arion 470 oszczędza paliwo...

Rzadko się zdarza, że na desce kreślarskiej biura projektowego powstaje seria ciągników, która po zbudowaniu zbiera pochwały zarówno użytkowników, jak...
Czytaj więcej
Świat techniki
5 min
15 - 07 - 2023

W cieniu ekoschematów: przygotuj ciągnik do letnio-jesiennego szczytu

Kto chce sięgnąć po dodatkowe pieniądze z ekoschematów w 2024 r., musi już teraz myśleć o nowej strukturze upraw. Dlatego...
Czytaj więcej