Śląska Izba Rolnicza

Śląska Izba Rolnicza działa na mocy Ustawy o Izbach Rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. Jest spadkobierczynią doświadczeń i osiągnięć byłych Izb Rolniczych: Bielskiej, Częstochowskiej i Katowickiej.

 

Kadencja izb rolniczych określona została przez Ustawodawcę i trwa cztery lata. Samorząd rolniczy województwa śląskiego reprezentowany jest przez 173 członków z 17 Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej, natomiast Walne Zgromadzenie ŚIR liczy 33 członków.

Zarząd Izby:

 

 • Prezes – Roman Włodarz,
 • Wiceprezes – Piotr Kołodziejczyk,
 • Członkowie Zarządu: Henryk Piątek, Janusz Wita, Krzysztof Wenglorz,
 • Delegat do KRIR: Robert Nowak,
 • Dyrektor Biura: Bożena Hankiewicz.

 

Działalność statutowa Śląskiej Izby Rolniczej realizowana jest w oparciu o zadania zapisane w Ustawie o Izbach Rolniczych oraz w Statucie Śląskiej Izby Rolniczej.

 

Najważniejsze inicjatywy podejmowane w ostatnim okresie:

 

 • integracja członków rad powiatowych wokół działalności statutowej Izby,
 • organizacja i realizacja zadania pn: „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa śląskiego”,
 • pomoc merytoryczna w zakresie szkód łowieckich – szkolenia dla rolników, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz członków kół łowieckich,
 • udział w rozwiązywaniu lokalnych sporów pomiędzy rolnikami, a przedstawicielami kół łowieckich,
 • opracowanie i wydawanie Poradnika dla Rolnika pn: „Szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych”,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz polityki rolnej –  współpraca z Krajową Radą Izb Rolniczych,
 • Izba partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim – współpraca przy realizacji projektów np.: „Rolniczy handel detaliczny szansą dla małych gospodarstw rolnych”, „Marketing produktów rolnych, tradycyjnych, regionalnych w ramach sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego,
 • cykliczna organizacja Forum Rolniczego Ziemi Cieszyńskiej,
 • koordynacja oraz organizacja posiedzeń Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo – Wschodniej,
 • współpraca z Lokalnymi Grupami Działania,
 • szkolenia dla rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu sprzętu naziemnego,
 • wieloletnia organizacja przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Promocji Produktów Rolno – Spożywczych,
 • coroczna organizacja Regionalnej Pielgrzymki Rolników do Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku, w powiecie lublinieckim z okazji święta Patrona Rolników Św. Izydora Oracza.

 

Od momentu reaktywacji samorządu rolniczego Śląska Izba Rolnicza jest aktywnym podmiotem działającym na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa śląskiego.

Nie jest to łatwe zadanie, biorąc pod uwagę specyfikę i charakter województwa śląskiego, gdzie dominuje przemysł.

 

Działania Izby są jednak dostrzegane. Oto niektóre z wyróżnień:

 

 • Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”,
 • Złoty Kłos 2014 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Warszawie,
 • Wyróżnienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za wieloletnią realizację zadania pn: „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa śląskiego”.

Śląska Izba Rolnicza

ul. Parkowa 20, 42-622 Świerklaniec Adres do korespondencji: ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice

Poznaj Partnera

Specjalizacje Partnera

 • Sporządzanie analiz, ocen i opinii z zakresu produkcji rolnej
 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa wsi i poprawy struktury agrarnej
 • Podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie
 • Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Specjaliści Partnera piszący do Agro&Konsument

Śląska Izba Rolnicza

Materiał przygotowany przez Śląską Izbę Rolniczą

Redakcja Agrokonsument.pl

Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych

dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl

Dziennikarz, redaktor i ekonomista.

 

Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.

 

Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.

 

Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.

 

Wszystkie artykuły partnera

Świat techniki
2 min
24 - 03 - 2023

Väderstad: nowa fabryka i 10 tys. maszyn rocznie

W Väderstad trwa rozbudowa fabryki. Znany producent sprzętu uprawowego i siewu chce zwiększyć moce w związku z popytem na swe...
Czytaj więcej
Bezpieczeństwo żywności i środowisko
2 min
20 - 03 - 2023

Emisje gazów cieplarnianych: czy rolnictwo jest szkodliwe dla środowiska?

W przeciwieństwie do paliw kopalnych, gazy cieplarniane w rolnictwie powstają głównie w wyniku procesów naturalnych. Rolnictwo nie tylko cierpi z...
Czytaj więcej
Bezpieczeństwo żywności i środowisko
2 min
16 - 03 - 2023

Czy na talerz polskiego konsumenta trafią owady jadalne?

W styczniu 2023 r. Komisja Europejska wprowadziła rozporządzenie, które pozwala producentom żywności dodawać do tradycyjnych produktów mąkę ze świerszcza domowego....
Czytaj więcej
Dopłaty, rolnictwo – prawodawstwo UE
2 min
18 - 02 - 2023

Ekoschematy do zmiany: dobrostan, nawozy naturalne i użytkowanie TUZ

W środowisku rolniczym rośnie coraz większe niezadowolenie z niekorzystnych zapisów w Krajowym Planie Strategicznym WPR. Izby rolnicze domagają się jego...
Czytaj więcej
Dopłaty, rolnictwo – prawodawstwo UE
3 min
13 - 02 - 2023

Spodziewane rekordowe zbiory pszenicy i kukurydzy w Brazylii

Brazylia poszukuje nowych odbiorców kukurydzy, ze względu na korzystne prognozy krajowej produkcji. Dopisać mają też zbiory pszenicy w tym kraju....
Czytaj więcej
Dopłaty, rolnictwo – prawodawstwo UE

Dużo polskiego cukru: podsumowanie kampanii 2022/2023 w Krajowej Grupie Spożywczej

Polskiego cukru mamy pod dostatkiem! Krajowa Grupa Spożywcza S.A. podsumowała kampanię cukrowniczą 2022/23. Czytaj w Agrokonsument.pl   Polska produkuje rocznie...
Czytaj więcej