Śląska Izba Rolnicza

Śląska Izba Rolnicza działa na mocy Ustawy o Izbach Rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. Jest spadkobierczynią doświadczeń i osiągnięć byłych Izb Rolniczych: Bielskiej, Częstochowskiej i Katowickiej.

 

Kadencja izb rolniczych określona została przez Ustawodawcę i trwa cztery lata. Samorząd rolniczy województwa śląskiego reprezentowany jest przez 173 członków z 17 Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej, natomiast Walne Zgromadzenie ŚIR liczy 33 członków.

Zarząd Izby:

 

 • Prezes – Roman Włodarz,
 • Wiceprezes – Piotr Kołodziejczyk,
 • Członkowie Zarządu: Henryk Piątek, Janusz Wita, Krzysztof Wenglorz,
 • Delegat do KRIR: Robert Nowak,
 • Dyrektor Biura: Bożena Hankiewicz.

 

Działalność statutowa Śląskiej Izby Rolniczej realizowana jest w oparciu o zadania zapisane w Ustawie o Izbach Rolniczych oraz w Statucie Śląskiej Izby Rolniczej.

 

Najważniejsze inicjatywy podejmowane w ostatnim okresie:

 

 • integracja członków rad powiatowych wokół działalności statutowej Izby,
 • organizacja i realizacja zadania pn: „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa śląskiego”,
 • pomoc merytoryczna w zakresie szkód łowieckich – szkolenia dla rolników, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz członków kół łowieckich,
 • udział w rozwiązywaniu lokalnych sporów pomiędzy rolnikami, a przedstawicielami kół łowieckich,
 • opracowanie i wydawanie Poradnika dla Rolnika pn: „Szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych”,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz polityki rolnej –  współpraca z Krajową Radą Izb Rolniczych,
 • Izba partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim – współpraca przy realizacji projektów np.: „Rolniczy handel detaliczny szansą dla małych gospodarstw rolnych”, „Marketing produktów rolnych, tradycyjnych, regionalnych w ramach sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego,
 • cykliczna organizacja Forum Rolniczego Ziemi Cieszyńskiej,
 • koordynacja oraz organizacja posiedzeń Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo – Wschodniej,
 • współpraca z Lokalnymi Grupami Działania,
 • szkolenia dla rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu sprzętu naziemnego,
 • wieloletnia organizacja przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Promocji Produktów Rolno – Spożywczych,
 • coroczna organizacja Regionalnej Pielgrzymki Rolników do Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku, w powiecie lublinieckim z okazji święta Patrona Rolników Św. Izydora Oracza.

 

Od momentu reaktywacji samorządu rolniczego Śląska Izba Rolnicza jest aktywnym podmiotem działającym na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa śląskiego.

Nie jest to łatwe zadanie, biorąc pod uwagę specyfikę i charakter województwa śląskiego, gdzie dominuje przemysł.

 

Działania Izby są jednak dostrzegane. Oto niektóre z wyróżnień:

 

 • Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”,
 • Złoty Kłos 2014 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Warszawie,
 • Wyróżnienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za wieloletnią realizację zadania pn: „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa śląskiego”.

Śląska Izba Rolnicza

ul. Parkowa 20, 42-622 Świerklaniec Adres do korespondencji: ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice

Poznaj Partnera

Specjalizacje Partnera

 • Sporządzanie analiz, ocen i opinii z zakresu produkcji rolnej
 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa wsi i poprawy struktury agrarnej
 • Podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie
 • Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Specjaliści Partnera piszący do Agro&Konsument

Śląska Izba Rolnicza

Materiał przygotowany przez Śląską Izbę Rolniczą

Redakcja Agrokonsument.pl

Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych

dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl

Dziennikarz, redaktor i ekonomista.

 

Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.

 

Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl

 

Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profiprofesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.

 

Wszystkie artykuły partnera

Świat techniki
2 min
27 - 09 - 2022

Zmniejszenie ciśnienia w ogumieniu ma duży wpływ na wzrost mocy uciągu i obniżenie średniego spalania

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania wraz z Claas Polska i Michelin analizowali wydajność pracy ciągnika. Pod lupę...
Czytaj więcej
Bezpieczeństwo żywności i środowisko
2 min
08 - 09 - 2022

Nowe trendy żywieniowe, czyli Glamor Greens i zrównoważony rozwój

Co ma zrównoważony rozwój i świadomy styl życia do zawartości talerza? Ano, ma. Oto kilka słów o nowych trendach żywieniowych,...
Czytaj więcej
Bezpieczeństwo żywności i środowisko

Co trzecie jabłko w UE pochodzi z Polski

Czy wiesz, że Polska jest największym producentem jabłek w UE? Przytaczamy wyniki za Prognosfruit 2022. Czytaj w Agrokonsument.pl    ...
Czytaj więcej
Świat techniki
2 min
04 - 09 - 2022

System ASG-EUPOS: od 2 września 2022 bez opłat

Aktywna Sieć Geodezyjna (ASG-EUPOS), będąca w zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, po zmianie przepisów będzie od września bezpłatna. Czytaj...
Czytaj więcej
Bezpieczeństwo żywności i środowisko
2 min
29 - 08 - 2022

Dobre żniwa 2022: dużo zboża, ale w magazynach

Żniwa 2022 są praktycznie zakończone. Zbiory zbóż podstawowych są dobre. Nie wiadomo jednak, ile czego zebrano. A przed nami kolejny...
Czytaj więcej
Świat techniki
2 min
24 - 08 - 2022

Claas Cemis 1200: nowy terminal z Trimble w tle

Nowy terminal Cemis 1200, wprowadzony latem 2021 w kombajnach Trion, jest teraz dostępny także dla serii Lexion, Jaguar i ciągników...
Czytaj więcej