Śląska Izba Rolnicza

Śląska Izba Rolnicza działa na mocy Ustawy o Izbach Rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. Jest spadkobierczynią doświadczeń i osiągnięć byłych Izb Rolniczych: Bielskiej, Częstochowskiej i Katowickiej.

 

Kadencja izb rolniczych określona została przez Ustawodawcę i trwa cztery lata. Samorząd rolniczy województwa śląskiego reprezentowany jest przez 173 członków z 17 Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej, natomiast Walne Zgromadzenie ŚIR liczy 33 członków.

Zarząd Izby:

 

 • Prezes – Roman Włodarz,
 • Wiceprezes – Piotr Kołodziejczyk,
 • Członkowie Zarządu: Robert Karpeta, Janusz Wita, Stefan Haczek,
 • Delegat do KRIR: Robert Nowak,
 • Dyrektor Biura: Bożena Hankiewicz.

 

Działalność statutowa Śląskiej Izby Rolniczej realizowana jest w oparciu o zadania zapisane w Ustawie o Izbach Rolniczych oraz w Statucie Śląskiej Izby Rolniczej.

 

Najważniejsze inicjatywy podejmowane w ostatnim okresie:

 

 • integracja członków rad powiatowych wokół działalności statutowej Izby,
 • organizacja i realizacja zadania pn: „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa śląskiego”,
 • pomoc merytoryczna w zakresie szkód łowieckich – szkolenia dla rolników, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz członków kół łowieckich,
 • udział w rozwiązywaniu lokalnych sporów pomiędzy rolnikami, a przedstawicielami kół łowieckich,
 • opracowanie i wydawanie Poradnika dla Rolnika pn: „Szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych”,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz polityki rolnej –  współpraca z Krajową Radą Izb Rolniczych,
 • Izba partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim – współpraca przy realizacji projektów np.: „Rolniczy handel detaliczny szansą dla małych gospodarstw rolnych”, „Marketing produktów rolnych, tradycyjnych, regionalnych w ramach sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego,
 • cykliczna organizacja Forum Rolniczego Ziemi Cieszyńskiej,
 • koordynacja oraz organizacja posiedzeń Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo – Wschodniej,
 • współpraca z Lokalnymi Grupami Działania,
 • szkolenia dla rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu sprzętu naziemnego,
 • wieloletnia organizacja przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Promocji Produktów Rolno – Spożywczych,
 • coroczna organizacja Regionalnej Pielgrzymki Rolników do Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku, w powiecie lublinieckim z okazji święta Patrona Rolników Św. Izydora Oracza.

 

Od momentu reaktywacji samorządu rolniczego Śląska Izba Rolnicza jest aktywnym podmiotem działającym na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa śląskiego.

Nie jest to łatwe zadanie, biorąc pod uwagę specyfikę i charakter województwa śląskiego, gdzie dominuje przemysł.

 

Działania Izby są jednak dostrzegane. Oto niektóre z wyróżnień:

 

 • Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”,
 • Złoty Kłos 2014 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Warszawie,
 • Wyróżnienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za wieloletnią realizację zadania pn: „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa śląskiego”.

Śląska Izba Rolnicza

ul. Parkowa 20, 42-622 Świerklaniec Adres do korespondencji: ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice

Poznaj Partnera

Specjalizacje Partnera

 • Sporządzanie analiz, ocen i opinii z zakresu produkcji rolnej
 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa wsi i poprawy struktury agrarnej
 • Podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie
 • Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Specjaliści Partnera piszący do Agro&Konsument

Śląska Izba Rolnicza

Materiał przygotowany przez Śląską Izbę Rolniczą

Redakcja Agrokonsument.pl

Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych

dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl

Dziennikarz, redaktor i ekonomista.

 

Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.

 

Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.

 

Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.

 

Wszystkie artykuły partnera

Dopłaty, rolnictwo – prawodawstwo UE

Śląski samorząd rolny szkoli swoich rolników

Śląska Izba Rolnicza oraz Województwo Śląskie zaprosili rolników na konferencję „Współpraca producentów rolnych sposobem na rozwój obszarów wiejskich województwa śląskiego”....
Czytaj więcej
Pilne
3 min
23 - 05 - 2024

Polska potrzebuje rozbudowy tranzytu zbóż

Ukraiński tranzyt zboża wrócił do normy na Morze Czarne. Zbożowy kryzys pokazał, jak słabi jako kraj jesteśmy w infrastrukturze zbożowej....
Czytaj więcej
Pilne

Dlaczego dzierżawa ziemi rolnej wciąż przeszkadza rządom RP?

Nie ma w Polsce rzetelnej gospodarki gruntami rolnymi, tak jak nie ma rzetelnej polityki dla naszego rolnictwa i naszej wsi....
Czytaj więcej
Dopłaty, rolnictwo – prawodawstwo UE

Ekoschematy i dopłaty: efekty wdrażania WPR w 2023 r.

Najważniejsze zmiany na 2024 r. Mamy już pewien obraz funkcjonowania mechanizmów WPR za 2023 rok. Poniżej informacje podsumowujące miniony rok....
Czytaj więcej
Dopłaty, rolnictwo – prawodawstwo UE
4 min
01 - 05 - 2024

20 lat polskiego rolnictwa w UE

1 maja 2024 r. mijają dwie dekady od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To dobry moment na dokonanie podsumowań...
Czytaj więcej
Pilne

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych: nowy prezes Przemysław Bochat

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń obchodzi jubileusz 25 lat. Obchody jubileuszu połączono ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków Izby. Wybrano...
Czytaj więcej