Śląska Izba Rolnicza

Śląska Izba Rolnicza działa na mocy Ustawy o Izbach Rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. Jest spadkobierczynią doświadczeń i osiągnięć byłych Izb Rolniczych: Bielskiej, Częstochowskiej i Katowickiej.

 

Kadencja izb rolniczych określona została przez Ustawodawcę i trwa cztery lata. Samorząd rolniczy województwa śląskiego reprezentowany jest przez 173 członków z 17 Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej, natomiast Walne Zgromadzenie ŚIR liczy 33 członków.

Zarząd Izby:

 

 • Prezes – Roman Włodarz,
 • Wiceprezes – Piotr Kołodziejczyk,
 • Członkowie Zarządu: Robert Karpeta, Janusz Wita, Stefan Haczek,
 • Delegat do KRIR: Robert Nowak,
 • Dyrektor Biura: Bożena Hankiewicz.

 

Działalność statutowa Śląskiej Izby Rolniczej realizowana jest w oparciu o zadania zapisane w Ustawie o Izbach Rolniczych oraz w Statucie Śląskiej Izby Rolniczej.

 

Najważniejsze inicjatywy podejmowane w ostatnim okresie:

 

 • integracja członków rad powiatowych wokół działalności statutowej Izby,
 • organizacja i realizacja zadania pn: „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa śląskiego”,
 • pomoc merytoryczna w zakresie szkód łowieckich – szkolenia dla rolników, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz członków kół łowieckich,
 • udział w rozwiązywaniu lokalnych sporów pomiędzy rolnikami, a przedstawicielami kół łowieckich,
 • opracowanie i wydawanie Poradnika dla Rolnika pn: „Szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych”,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz polityki rolnej –  współpraca z Krajową Radą Izb Rolniczych,
 • Izba partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim – współpraca przy realizacji projektów np.: „Rolniczy handel detaliczny szansą dla małych gospodarstw rolnych”, „Marketing produktów rolnych, tradycyjnych, regionalnych w ramach sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego,
 • cykliczna organizacja Forum Rolniczego Ziemi Cieszyńskiej,
 • koordynacja oraz organizacja posiedzeń Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo – Wschodniej,
 • współpraca z Lokalnymi Grupami Działania,
 • szkolenia dla rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu sprzętu naziemnego,
 • wieloletnia organizacja przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Promocji Produktów Rolno – Spożywczych,
 • coroczna organizacja Regionalnej Pielgrzymki Rolników do Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku, w powiecie lublinieckim z okazji święta Patrona Rolników Św. Izydora Oracza.

 

Od momentu reaktywacji samorządu rolniczego Śląska Izba Rolnicza jest aktywnym podmiotem działającym na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa śląskiego.

Nie jest to łatwe zadanie, biorąc pod uwagę specyfikę i charakter województwa śląskiego, gdzie dominuje przemysł.

 

Działania Izby są jednak dostrzegane. Oto niektóre z wyróżnień:

 

 • Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”,
 • Złoty Kłos 2014 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Warszawie,
 • Wyróżnienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za wieloletnią realizację zadania pn: „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa śląskiego”.

Śląska Izba Rolnicza

ul. Parkowa 20, 42-622 Świerklaniec Adres do korespondencji: ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice

Poznaj Partnera

Specjalizacje Partnera

 • Sporządzanie analiz, ocen i opinii z zakresu produkcji rolnej
 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa wsi i poprawy struktury agrarnej
 • Podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie
 • Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Specjaliści Partnera piszący do Agro&Konsument

Śląska Izba Rolnicza

Materiał przygotowany przez Śląską Izbę Rolniczą

Redakcja Agrokonsument.pl

Serwis Agrokonsument.pl specjalizuje się w treściach kierowanych

dla konsumentów i branży agro. Polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, ubezpieczenia, prawo.

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl

Dziennikarz, redaktor i ekonomista.

 

Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.

 

Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.

 

Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.

 

Wszystkie artykuły partnera

Świat techniki
2 min
04 - 12 - 2023

Väderstad TopDown i Opus: agregaty czytają mapy aplikacyjne

Väderstad zapowiada nietuzinkową premierę na Agritechnica w listopadzie 2023 r. Chce zaprezentować aktywne agregaty TopDown 400-700 i Opus 400-700 z...
Czytaj więcej
Bezpieczeństwo żywności i środowisko
3 min
29 - 11 - 2023

Z pola na stół, ale… Polska słabo chroni regionalne przysmaki

Komisja Europejska zarejestrowała dotychczas zaledwie 46 polskich nazw produktów rolnych i środków spożywczych jako chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia...
Czytaj więcej
Pilne

Wiktor Szmulewicz nowym (starym) prezesem KRIR

Wiktor Szmulewicz został ponownie wybrany prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Znamy także skład Zarządu KRIR. Czytaj w Agrokonsument.pl   Wiktor...
Czytaj więcej
Pilne
1 min
17 - 11 - 2023

Izby rolnicze wyniki wyborów 2023: ostateczne starcie w KRIR

W najbliższą środę odbędzie się wybór prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych. Czy ponownie zostanie nim Wiktor Szmulewicz? Czytaj w Agrokonsument.pl...
Czytaj więcej
Świat techniki
2 min
14 - 11 - 2023

New Holland prezentuje CR11: flagowy kombajn nowej generacji

Marka New Holland Agriculture prezentuje na targach Agritechnica 2023 nowy kombajn CR11. Dzięki najbardziej zaawansowanym funkcjom automatyzacji będzie oferował on...
Czytaj więcej
Pilne
2 min
09 - 11 - 2023

Rolnictwo regeneratywne: Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra zaprasza na szkolenia

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra zaprasza rolników na szkolenia poświęcone rolnictwu regeneratywnemu, konserwującej uprawie gleby i sekwestracji węgla. Liczba miejsc...
Czytaj więcej